Waarom een G1000 in Gouda?

Je kunt je natuurlijk afvragen, ‘Waarom geen G1000 in Gouda?’

Hoewel de meeste mensen democratie een warm hart toedragen blijkt in de praktijk dat het opkomstpercentage bij verkiezingen laag is. Burgers willen meer betrokkenheid bij politieke agenda’s en beslissingen. Ook in Gouda.
De G1000 is een beproefde manier om dat voor elkaar te krijgen.

Gouda is een actieve stad

Inwoners van Gouda doen al een hoop zelf. Er zijn veel groepen actief die op vrijwillige basis bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Denk aan GoudaBruist, GoudAsfalt, GouweDialoog, Zotte Zaterdag en heel veel andere initiatieven.

Wat kan een G1000 daar nog aan toevoegen?
Een G1000 is een uitgesproken politiek traject waar de gemeenteraad een belangrijke rol vervult.

Wie met een groepje vrijwilligers een zaterdagboekenmarkt voor het goede doel wil organiseren heeft geen G1000 nodig. 
Wie regelmatig met elkaar in gesprek wil gaan over levensvragen heeft ook geen G1000 nodig.

Wie wil meepraten en -denken en beslissen over vraagstukken met politieke gevolgen heeft wel een G1000 nodig. Voorstellen voor verkeer in de binnenstad, over vuurwerkvrije zones, over de organisatie van evenementen zoals de Sinterklaasintocht, het bevorderen van huisvesting, vormgeven van kaders voor cultuur en toerisme zijn zaken die elke inwoner aangaan. De G1000 is de manier om daar direct en gezamenlijk invloed op uit te oefenen op basis van de kennis en kunde die bij de inwoners zelf te vinden is.

Toekomstvisie Gouda 2030

In  juni 2019 is de Toekomstvisie Gouda 2030 verschenen. Deze toekomstvisie is niet bedacht door de Gemeenteraad of ambtenaren zelf, maar juist tot stand gekomen door uitgebreide gesprekken met inwoners en belanghebbenden. 
Om ook over pakweg 10 jaar nog steeds een mooie, aantrekkelijke, leefbare stad te zijn, zijn er in de Toekomstvisie vier ambities benoemd. In 2030 is Gouda:

  1. een stad van tolerantie en ontmoetingen
  2. een stad met historie en kennis van bodemdaling
  3. een levendige en betaalbare stad voor jongeren
  4. een knooppunt in de Randstad met ontwikkelkansen

Op de site van de Gemeente Gouda lees je er meer over en kun je de complete toekomstvisie downloaden.

Zelf vormgeven aan de toekomst

Met de Toekomstvisie is een stip op de horizon gezet. Daarin wordt duidelijk waar we als Gouwenaars met onze mooie stad naar toe willen. Met de G1000 gaan we als inwoners invulling geven hoe we daar naartoe willen.