De G1000

De G1000 is een democratische vernieuwing die uitgaat van het idee dat politiek te belangrijk is om alleen aan politici over te laten. Een vernieuwing waarbij inwoners zelf een actieve rol hebben bij politieke besluitvorming.

Burgertop

De kern van de G1000 is dat er honderd tot duizend inwoners van een stad door loting worden uitgenodigd voor een burgertop. Daar gaan ze met elkaar in dialoog over zaken die zij belangrijk vinden. Het is dus niet een gemeenteraad die bepaalt maar de inwoners zelf. 
De G1000 is daarom veel meer dan een luistersessie of een vrijblijvend gesprek met belangenorganisaties. De gelote inwoners ontwikkelen gezamenlijk concrete voorstellen voor de stad die zij in werkplaatsen uitwerken. Daarbij worden ze ondersteund door de lokale organisatie en het landelijke Platform G1000.

Burgerforum en burgerraad

In het burgerforum kunnen inwoners die niet zijn ingeloot, zich uitspreken over de voorstellen of aanpassingen aandragen. Nadat de voorstellen verder zijn uitgewerkt volgt de burgerraad. De leden van de burgertop gaan opnieuw in dialoog over de bijgewerkte voorstellen en stemmen welke wel en welke niet moeten worden aangenomen.

Burgerbesluit

De voorstellen die aangenomen worden vormen samen het burgerbesluit en worden aangeboden aan de burgemeester, die het zal voorleggen aan de gemeenteraad met het verzoek deze uit te voeren. Een groep inwoners zal toezien op het vervolg van de burgerraad.

Inwoners bepalen

De meerwaarde van een G1000 is dat het daadwerkelijk een initiatief ‘van onderop’ is, met een thema dat door inwoners wordt gekozen. De gelote inwoners bepalen welke aandachtspunten moeten worden aangepakt. De gemeente is een belangrijke partner in het uitvoeren van de top, het forum en de raad, maar bepaalt de agenda niet. 

Deelnemers aan de Burgertop worden geloot. Hierdoor is het een representatieve doorsnede van de stad met een diversiteit van leeftijd, geslacht, geloof, opleiding en inkomen, achtergrond, politieke overtuiging en belangen. De G1000 is zelf dus ook een verbindende activiteit. Inwoners die elkaar in het dagelijks leven weinig ontmoeten, komen nu samen met een gedeeld perspectief.

Succesvolle initiatieven

De G1000 is bedacht en vorm gegeven door het PlatformG1000, een organisatie die inmiddels 22 burgertoppen heeft gerealiseerd of begeleid. O.a. in Amersfoort, Enschede, Heerenveen, NIjmegen en Eindhoven. Wil je meer weten over het platform of over de burgertoppen in andere steden? Kijk dan eens op g1000.nu.